Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en opgeslagen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koningkerk. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en/of instellingen buiten de Koningkerk, tenzij de Wetgever anders beslist.

Beveiligingsgegevens

De Koningkerk maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website met een eigen SSL certificaat. Het beheer en de technische ontwikkeling van onze website is in handen van kerkSPOT.

Inzage

U heeft zelf toegang tot uw gegevens en kunt deze eventueel wijzigen. U kunt zelf bepalen welke gegevens zichtbaar worden en wie uw gegevens mogen inzien. Vragen of klachten over privacy kunt u richten aan: Koningkerk, Kloppersingel 57, 2021 CS Haarlem e-mail: privacy@koningkerkhaarlem.nl