>> English version <<

Welkom op de website van de Koningkerk te Haarlem. Je kunt hier lezen over wat we geloven en wie we zijn. Onze missie is: Geloven, Beleven, Doorgeven!

Wat we geloven

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat God een liefdevolle Vader is. Wij geloven dat Jezus ons heeft liefgehad tot in de dood en dat wij door het geloof in Hem kinderen van God zijn. Wij geloven dat de Heilige Geest die in ons woont ons hiervan verzekert. Wij geloven dat Jezus leeft en dat Hij terug zal komen!

Wie we zijn

Het is een actuele vraag geworden in ons land: Heeft de kerk nog toekomst? Steeds meer (jonge) mensen zeggen God en de kerk vaarwel en ook in Haarlem heeft de secularisatie toegeslagen. Maar wij geloven in de kracht van het Evangelie en in Gods plan voor Zijn kerk! Daarom geloven we dat ook de Koningkerk een kerk met toekomst is! 

We hebben dit verwoord met de volgende drie kernwaarden:

  • Geloven - In de kerk draait het om geloven. Dat is als waarheid aannemen wat je (nog) niet kunt zien. Geloven doe je met je verstand én met je hart. Een ander woord voor geloven is vertrouwen. Op God, op Zijn Woord en op de reddende genade die in Christus Jezus is geopenbaard. Geloven heeft ook te maken met doen waar je in gelooft. Dat maakt het echt en levend!
  • Beleven - De kerk is een plek waar je samen met anderen je geloof beleeft en handen en voeten geeft. Geloven is niet hetzelfde als voelen, maar wel iets om te beleven. Het raakt je ziel en vervult je hart met aanbidding voor God. Dat gebeurt op zondagmorgen tijdens de samenkomst en doordeweeks op andere manieren. Juist in de (diaconale) zorg voor elkaar beleef je je geloof.
  • Doorgeven - De bevrijdende boodschap van het Evangelie houden we niet voor onszelf. God heeft ons de opdracht gegeven om het goede nieuws aan alle mensen door te geven. Dat doen we door de mensen te vertellen over God én door met ons leven te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Iedereen die binnenkomt bieden we liefde, aanvaarding en vergeving.

Onze toekomst

In 2016 zijn we met een nieuw leidersteam gestart om met hulp van een gemeentecoach actief te gaan werken aan de toekomst van onze gemeente. We zijn gestart met de ontwikkeling van een hernieuwde visie voor de Koningkerk voor de komende vijf jaar. We merken dat de kerk weer aantrekkingskracht krijgt en we mogen regelmatig nieuwe mensen ontmoeten, daar zijn we de Here God dankbaar voor!

Onze drie kernwaarden willen we de komende vijf jaren verder uitwerken via de volgende zeven speerpunten:

1. De Koningkerk is een gemeente waar jong en oud samen God aanbidden
De Koningkerk is een gemeente waar jongeren en ouderen samen optrekken, want Gods Geest verbindt generaties. Waar jong en oud zich met elkaar verbinden wordt de kerk (weer) levend en krijgt ze impact.

2. De Koningkerk is een gemeente waar mensen in liefde worden aanvaard
De Koningkerk is een gemeente die gekenmerkt wordt door positieve, hechte en liefdevolle relaties. Iedereen weet zich in liefde aanvaard. De leden hebben oprechte zorg voor elkaar en ook voor mensen van buiten de kerk is er een warm welkom.

3. De Koningkerk is een gemeente waar mensen leren Jezus te volgen
De Koningkerk is een gemeente waar je met elkaar leert wat het betekent om in onze tijd een discipel van Jezus te zijn. Hij nodigt mensen die in Hem geloven uit om Hem te volgen en in zijn voetsporen te gaan. Dat kun je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig.

4. De Koningkerk is een gemeente met bijbels en praktisch onderwijs
De Koningkerk is een gemeente waar gevarieerd onderwijs vanuit de Bijbel wordt aangeboden. Het gaat daarbij niet alleen om kennis van wat er allemaal in de Bijbel staat, maar ook om de praktische vertaalslag naar het alledaagse leven.

5. De Koningkerk is een gemeente met een eigentijdse en toegankelijke uitstraling
De Koningkerk is een gemeente met inspirerende samenkomsten. De preek is relevant en toegankelijk. Iedereen is welkom en er is ruimte voor persoonlijke  ontmoeting om elkaar te leren kennen, te versterken en er als geestelijk gezin voor elkaar te zijn.

6. De Koningkerk is een gemeente met een herkenbare identiteit
De Koningkerk is een gemeente met een herkenbare, duidelijke en bijbelse identiteit. Normen en waarden worden door verschillende vormen van onderwijs goed uitgelegd. Het accent ligt niet op waar we ‘tegen’ zijn, maar waar we ‘voor’ zijn en dus voor staan.

7. De Koningkerk is een gemeente waar gebed en aandacht is voor Israël
In een tijd waarin veel gebeurt in en rond Israël wil de Koningkerk mensen aanmoedigen om op een positieve manier verbonden te zijn met en te bidden voor Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Onze geschiedenis

De gemeente is opgericht in 1941 als Stichting tot verkondiging van het Evangelie en verspreiding van Christelijke Lectuur. Wij zijn op verschillende locaties in Haarlem gehuisvest geweest, onder andere in de Zuiderstraat (de gemeente heeft ook een tijd lang de Zuiderkapel geheten) en op de Gedempte Oude Gracht. Daarna is het gebouw aan de Kloppersingel aangekocht, dat helaas in 2003 is verwoest door een brand. Bij deze tragische brand verloren drie brandweermannen en een omstander het leven. In 2007 is de nieuwe Koningkerk geopend.