Zondagochtend

Elke zondag om 10:00 uur komen we samen. Je bent van harte welkom! De dienst bestaat uit een tijd van aanbidding onder leiding van één van onze aanbiddingsteams en het luisteren naar een Bijbelse boodschap door een gastspreker. De dienst duurt ongeveer anderhalf uur. Na de dienst drinken we altijd gezellig samen een kopje koffie, thee of limonade!

Tijdens de dienst is er:

  • Minikids: Crèche voor baby’s en peuters.
  • Koningkids: Zondagsschool voor basisscholieren.

W&W

W&W (Worship and the Word) is de verzamelnaam voor de jongerenactiviteiten binnen de Koningkerk. Wij vinden het belangrijk dat elke leeftijd Bijbelonderwijs krijgt dat aansluit op de levenservaring en de levensfase waarin de jongere zich bevindt. Daarom hebben wij de volgende groepen:

  • W&W on Friday, een gecombineerde avond voor:
    • W&W Teens (12 t/m 14)
    • W&W Youth (15 t/m 17)
  • W&W at Home (18+)
  • W&W Together (12+)

Wil je meer weten over deze activiteiten? Mail dan naar wenw@koningkerkhaarlem.nl

W&W on Friday

W&W on Friday is een kring voor middelbare scholieren en de benaming van de gecombineerde avond voor W&W Teens en W&W Youth. Om de week op vrijdag komen we bij elkaar in de tienerruimte van de Koningkerk. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

We beginnen met het zingen van bekende liederen van o.a. Hillsong en Opwekking. Aansluitend is er een Bijbelstudie, waarna de avond met een spel eindigt. Er is altijd wat lekkers te eten en drinken en natuurlijk heel veel gezelligheid!

Tijdens de avond splitst de groep (W&W Teens en W&W Youth) voor de Bijbelstudie om zo aan iedere leeftijd een passende studie te geven. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met één gezamenlijk thema.

Naast de vrijdagavonden doen we ook andere leuke dingen. Zo organiseren we bijvoorbeeld elk jaar een tienerrestaurant en komt het ook nog weleens voor dat we de avond op het strand houden.

W&W at Home

W&W at Home is een kring voor jongvolwassenen. Om de week op maandag komen we bij elkaar. De avond begint om 19.30 uur en bestaat uit een tijd van aanbidding en daarnaast willen wij samen Gods nabijheid zoeken, zoals in Psalm 27:8 staat. Dit doen we onder andere door het bestuderen van Gods Woord.

In Romeinen 12:2 staat: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.” Ons verlangen is dat wij steeds meer zullen ontdekken wat God van ons wil, in elk aspect van ons leven.  

W&W Together

W&W Together is een groep waarin we met alle leeftijden samen leuke en opbouwende activiteiten ondernemen. Zo proberen we elk jaar een lunch te organiseren en houden we vier keer per jaar een aanbiddingsavond.

Wat ook een onderdeel is, is een opbouwend weekend waarin natuurlijk tijd is voor gezelligheid, maar waar zeker ook het bestuderen van Gods Woord een belangrijke plek inneemt, om zo met elkaar te groeien in ons geloof.


Mannenkring

Elke tweede zaterdag van de maand is er ’s ochtends een bijeenkomst voor de mannen uit de gemeente. De Bijbel en het delen van het geloofsleven staan hierbij centraal. De ochtenden beginnen om 9.30 uur.


Maninnenkring

Eens per twee weken is er op de woensdagmorgen een ochtend speciaal voor de vrouwen uit de gemeente. Het doel is om met elkaar uit de Bijbel te leren. De ochtenden beginnen om 9.30 uur.


Bidstond

Om de week is er op dinsdagavond een gezamenlijke bidstond in onze gemeente. We spreken de gebedspunten door en brengen deze punten dan in gebed bij God. Iedereen is welkom. De avonden beginnen om 20.00 uur.