Vaccinatie...

Het covid-19 virus houdt de wereld alweer bijna een jaar in de greep en is dagelijks het onderwerp van gesprek in de media. Er wordt door velen dan ook reikhalzend naar “het vaccin”, als een soort verlosser, uitgekeken.

Een veelgehoorde uitspraak van onze overheid als  “Alleen samen kunnen we het virus verslaan” en “In Vaccines we trust” van de WHO, doet ons beseffen dat men steeds meer op zichzelf vertrouwt en de Here God kennelijk helemaal niet meer nodig heeft.

Inmiddels zijn er enkele vaccins goedgekeurd en kan er dus ook in Nederland worden begonnen met vaccineren. Van de overheid uit horen wij eigenlijk alleen maar positieve verhalen over het vaccin en dat het veilig is. Toch hoor je ook steeds meer geluiden over mogelijke bezwaren tegen deze nieuwe vaccins. Hieruit blijkt dat er bij veel mensen eigenlijk zeer weinig over de vaccins bekend is.  

Of je je nu wel of niet laat vaccineren blijft natuurlijk een persoonlijke keuze. En wij zijn op dat vlak ook geen specialisten. Toch willen we iedereen oproepen om zich te verdiepen in dit vraagstuk en het in gebed bij de Heer te brengen, zodat je een goede afweging kunt maken. Daarom willen we je een aantal artikelen aanreiken die vanuit christelijk perspectief de voors en tegens van vaccineren op een rijtje zetten.

Twee artikelen die een goed overzicht geven:
•    https://visie.eo.nl/artikel/2020/12/zijn-twijfels-over-het-coronavaccin-terecht
•    https://www.rd.nl/artikel/899229-waarom-laat-ik-me-niet-inenten-tegen-corona

En een artikel dat specifiek in gaat op het gebruik van cellijnen van geaborteerde foetussen:
•    https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek/medisch-onderzoek/coronavirusvaccins-en-het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken-1926.html

We hoeven ons niet te laten leiden door angst en twijfel maar door Gods Geest en Zijn Woord. Als we dat doen, zullen we rust en vrede ervaren in de stappen die we ondernemen!

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. - Filippenzen 4:6-7

Als je vragen of suggesties hebt naar aanleiding van dit artikel kun je altijd contact met ons opnemen via

De oudsten

 

13-01-2021