Vieren doe je samen!

Zondag 20 september is het thema voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt: Vieren doe je samen!

Als basis voor het thema "Vieren doe je samen!" is het bijbelgedeelte Nehemia 8:9-18 gekozen. Daar vinden we een heel mooi voorbeeld van een te vieren feest met daarbij die bekende woorden: "De vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht." waarbij de nadruk ligt op het ‘vieren’.

Er zijn dit seizoen zes diensten waarin Wim Grandia zal spreken en waarin dit thema verder uitgewerkt zal worden. Daarnaast proberen we het thema als een rode draad terug te laten komen in andere bijeenkomsten of activiteiten die we met elkaar proberen te organiseren rekening houdend met alle omstandigheden.

Het thema is een vervolg op het thema van het vorige seizoen "Samen bouwen". Juist nu in een tijd waarin het best lastig is om met elkaar verbonden te zijn en te blijven is het belangrijk om daar in de gemeente aandacht aan te schenken. En het vieren willen we niet alleen doen binnen de gemeente, maar we willen vooral naar buiten gaan om de mensen te vertellen over de Here Jezus. We hebben de ‘grote opdracht’ om het Goede Nieuws van het verlossende werk van de Here Jezus Christus door te geven!

23-01-2021