Triades

Al enige tijd komen er signalen binnen dat er behoefte is aan een gemeentebreed gedragen vorm van (huis)kringen. Zoals reeds in de gemeentebrief is gecommuniceerd zijn we bezig geweest met het uitwerken van het idee om triades te vormen binnen onze gemeente. Op deze pagina vind je meer informatie hierover

Wat is een Triade?

Een triade is niets anders dan een groepje mannen of vrouwen dat uit drie leden bestaat en voor een periode van 6 maanden intensiever met elkaar optrekt om zodoende elkaar beter te leren kennen, maar zeker ook de uitdaging meekrijgt om samen de Here Jezus te gaan zoeken.

Het woord “triade” is een verbastering van het woord “trinity” wat vanuit het engels vertaald wordt met: “drie-eenheid”. Deze naam is uiteraard niet voor niets gekozen, het is dan ook wel degelijk de bedoeling dat de geestelijke lading in de naam, ook zijn weerspiegeling heeft in de geestelijke invulling van een triade.

Doel van een Triade

Triades hebben in zich om het christenleven écht aan te gaan met christenen om je heen. Ze hebben in zich om binnen die groep van drie elkaar op te bouwen en verder te brengen. Er is ruimte om binnen je triade, op jullie iegen manier, samen je geloof te beleven en elkaar beter te leren kennen. Triades bieden een prachtig platform voor discipelschap. Voor het oprecht leven als volgeling van Jezus. Bloeiende triades zullen onze impact op onze gezinnen, vrienden, straat, werk en stad vergroten; Jezus zal meer en meer zichtbaar worden in en door onze levens.

Kenmerken van een Triade

We willen graag dat ieder lid van de gemeente van 18 jaar of ouder een triade gaat vormen met twee anderen. En ben je jonger en wil je wel graag een triade vormen: doen!

De ‘spelregels’:

●    De twee ‘anderen’ bevinden zich niet in jouw gezin.
●    De triade bestaat uit drie leden van hetzelfde geslacht.
●    Triades blijven voor een periode van 6 maanden aan elkaar verbonden. Daarna zullen alle triades ontbonden worden en kunnen er nieuwe triades worden gevormd.
●    Triade zijn is niet vrijblijvend maar vraagt om toewijding. Het écht aangaan met elkaar.

Vanuit het leidersteam willen we jullie graag de kans geven om zelf deze triades te vormen. We willen je vragen om dit biddend te doen. Met wie mag jij deze kleine groep gaan vormen? Met wie wil jij gaan optrekken? Van wie wil jij leren? Wie mag er in je leven spreken?

Tip hierbij kan zijn om te kiezen voor mensen die in dezelfde levensfase zitten. Bv. vaders van jongen gezinnen. Maar ook een gezamenlijke interesse of gewoon een goede klik zijn helpende ingrediënten. Een mooie kans om mensen buiten je reeds bestaande “vertrouwde” groep te leren kennen. Wanneer je een groep gevormd hebt, laat dit dan even weten via triade@koningkerkhaarlem.nl

Voorbeelden van een Triade

Triades kunnen heel verschillend vormgegeven worden, door de kleine groepjes en de mogelijkheid deze zelf samen te stellen, kan je kijken naar gedeelde interesses om de triade invulling te geven. Hieronder willen we drie voorbeelden geven van wat mogelijk is

Creatieve invulling

Ben je een groep van drie creatieve mensen die het leuk vindt om kaarten te maken? Dan is het misschien leuk om samen te beginnen met een kop koffie om lekker bij te praten en samen te bidden. Vervolgens kunnen jullie je creativiteit kwijt in het maken van kaarten die je vervolgens zou kunnen versturen naar mensen in de gemeente die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Samen zouden jullie dan ook de Bijbel kunnen openen om een mooie tekst mee te sturen.

Sportieve invulling

Zijn jullie meer van een actieve invulling en hou je wel van een uitdaging? Plan dan een weekend met je triade. Pak de fiets en ga een rondje IJsselmeer fietsen. Tijdens zo’n trip is er genoeg tijd om elkaar beter te leren kennen en wanneer de zadelpijn toeslaat kan je mooi tijdens de pauze met elkaar bidden en wellicht een korte overdenking houden. Wanneer je alle drie een stukje voorbereidt voor tijdens de rit heb je zo drie momenten waarop jullie Gods woord samen kunnen bestuderen.

Leergierige invulling

Hebben jullie vaardigheden die je graag zou willen ontwikkelen en waarbij je zou willen leren van anderen? Dan zouden jullie ervoor kunnen kiezen om aan het begin van een triade deze punten naar elkaar uit te spreken. Wanneer één van jullie zich wil ontwikkelen in evangeliseren, kies er dan voor om je twee maanden te focussen op deze ontwikkeling. Zo kan je gericht met en voor elkaar bidden, dit onderwerp bestuderen in de Bijbel en elkaar helpen om deze vaardigheid te ontwikkelen.

Welke invulling je eraan geeft en hoe vaak je samen komt is helemaal aan de triade zelf. Wel willen jullie vragen dit wel biddend te doen. Een triade gaat pas werken als je er alle drie heel intentioneel in stapt. Met een verlangen om verder te groeien in relatie met God en met anderen. De volgende drie eigenschappen zijn kenmerkend voor een goed functionerende triade:

1.    Bemoedigen: Waarin kunnen we elkaar bemoedigen en bevestigen?
2.    Toerusten: Welke disciplines kun je oppakken om verder te groeien in je relatie met Jezus. Hoe leidt het Woord en wat zegt de Heilige Geest?
3.    Uitdagen: Hoe kunnen we elkaar op een gezonde manier uitdagen en van daaruit ook bevragen?

Dit gaat allemaal niet vanzelf. Het begint ermee dat je ervoor kiest om open en transparant te zijn. Je kiest ervoor om in je hart te laten kijken, om je overwinningen maar ook je nederlagen en je pijn samen onder ogen te zien. Daarnaast is het belangrijk dat Woord en Geest leidend mogen zijn in de contacten die er plaatsvinden binnen de triade.

Heb je nog vragen of hulp nodig bij het vormen van een triade of wil je gematcht worden, we willen je graag helpen! Stuur daarvoor een mail naar triade@koningkerkhaarlem.nl of benader Martin Peschar als oudste (dit kan ook via martin.peschar@koningkerkhaarlem.nl). 

22-01-2021