Een gedicht over Noach

Op zondag 3 mei was 'Noach' het onderwerp van de preek van Dirk van Genderen. In de tijd van Noach was de wereld niet heel veel beter dan de huidige situatie.

Onze broeder Gezienus moest naar aanleiding van deze preek denken aan de vergelijking met de huidige Corona-situatie. Je kunt de preek hier terugluisteren. In de tijd van Noach was de wereld niet heel veel beter dan nu. Onze broeder heeft daar een gedicht over geschreven, die we graag met je delen:

 

De ark van Noach

 

  God de Here sprak met Noach,

  ga heen en bouw een boot,

  Ik ben toornig op de mensen,

  hun zonden zijn zeer groot.

 

  Van goferhout moet gij haar maken.

  Ik zal zijn de architect.

  Een ark met vele vakken,

  van binnen en buiten helemaal bepekt.  

 

  Dit zullen zijn de maten,

  in de hoogte dertig el.

  Vijftig in de breedte,

  en lang driehonderd el

 

 " Hoor Noach." en de Heer sprak met hem

  De mensheid is zeer zondig.

  Ze luisteren niet meer naar Mijn stem.

  Ik ga de aarde met alles er op verdelgen.

 

  Gij moet in de ark, met vrouw en kind'ren,

  en van elk rein diersoort zeven paar.

  Een mannetje en een vrouwtje.

  Van de onreine dieren,maar één paar.

  

  Ze kwamen twee aan twee,

  zoals God de Heer gesproken had.

  De mannetjes en de vrouwtjes.

  En de vogeltjes van de tak.

 

  God zelf heeft de deur gesloten.

  Van de ark, die grote boot.

  Het heeft God zeer verdroten,

  voor Noach was Zijn liefde oneindig groot.

 

  God heeft de Hemelsluizen ontsloten.

  Veertig dagen regende het dag en nacht.

  Niets kon zo de dood ontlopen.

  Zo ging het, zo als God het zag 

 

  Na vele dagen en nachten regen,

  was de aarde gans overspoelt.

  Geen mens of dier zou overleven,

  Zo had God het bedoelt.

 

  Maar na Honderd vijftig dagen.

  Toen de God roerde met Zijn hand.

  De aarde werd weer leefbaar.

  Voor mens en dier en plant.

 

  God gaf daarop een teken in de wolken.

  Als een eeuwig verbond met ons.

  Zo zal Hij de aarde niet meer verdelgen.

  Want GOD houdt van ons.

  

  Gezienus, 7-7-1998    

 

 

08-05-2020