Goede Vrijdag & Pasen

Het is een bijzondere tijd waar we in leven. Normaal gesproken beleven velen van ons de dagen naar Goede Vrijdag en Pasen toe, samen met familie en vrienden. Momenteel zitten we in een heel andere situatie. Velen van ons zitten min of meer gedwongen thuis. Het is alsof de klok stil staat.

Door deze haast onwerkelijke situatie, worden we meer op onszelf toegewezen en realiseren we ons dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is hoe goed we het altijd hebben gehad. We worden eigenlijk wakker geschud en zien in welke tijd we nu leven.

Doet het je ook denken aan de laatste plaag (de dood van de eerstgeborenen) die over de Egyptenaren kwam? Het leven van een ieder die het bloed van het geslachte lam op de deurpost smeerde, bleef gespaard. Niets en niemand kon verhinderen dat God zijn volk naar het beloofde land zou leiden.

In de komende dagen gedenken wij, dat als wij het offer van de Here Jezus aan het kruis aanvaarden als verlossing van onze zonden, de eeuwige dood geen macht meer heeft over ons. Ons leven hier op aarde is slechts van tijdelijke aard. Wij als Zijn kinderen behoren immers tot Gods koninkrijk en zijn hier slechts vreemdelingen.

"En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt." (2 Kor. 5:15)

Tijdens deze bijzondere vieringen, zullen er ook livestream diensten plaatsvinden: 

  • Goede Vrijdag, vrijdag 10 april: aanvang 19:30 uur
  • Pasen, zondag 12 april: aanvang 10:00 uur

De livestreamdiensten zijn te volgen via het Youtube-kanaal van de Koningkerk. 

08-04-2020