Bijbelstudie: 'Israël en de Gemeente in profetisch perspectief

Op 4 februari verzorgt Jeep van der Schoot, namens het Zoeklicht, de tweede studieavonden over dit onderwerp.

Op de tweede avond staat het thema 'Op weg naar het vaderhuis' centraal, waarbij het zal gaan over de toekomst van de gemeente. 

Hieronder nog even de highlights op een rijtje:

Data: 4 februari 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Koningkerk (Kloppersingel 57), ingang Johan de Breuk

Deze studies zijn vrij toegangkelijk, je bent van harte welkom!

          

           

05-10-2019