Bijbelstudie: 'Israël en de Gemeente in profetisch perspectief

Op 13 en 27 november verzorgt Jeep van der Schoot, namens het Zoeklicht, twee studieavonden over dit onderwerp.

Deze studies worden openbaar aangeboden bij ons in de gemeente. Je bent dus van harte uitgenodigd om bij deze twee studies aanwezig te zijn!

Op de eerste avond zal het thema 'Op weg naar het Messiaanse Rijk' centraal staan, waarbij het zal gaan over Israël. Op de tweede avond staat het thema 'Op weg naar het vaderhuis' centraal, waarbij het zal gaan over de toekomst van de gemeente. 

Hieronder nog even de highlights op een rijtje: 

Data:                13 november

   27 november

Aanvang:          19:30 uur 

Locatie:             Koningkerk (Kloppersingel 57)

04-10-2019