Bijbelstudie: 'Israël en de Gemeente in profetisch perspectief

Op 13 en 27 november verzorgt Jeep van der Schoot, namens het Zoeklicht, twee studieavonden over dit onderwerp.

Op de eerste avond zal het thema 'Op weg naar het Messiaanse Rijk' centraal staan, waarbij het zal gaan over Israël.

Op de tweede avond staat het thema 'Op weg naar het vaderhuis' centraal, waarbij het zal gaan over de toekomst van de gemeente. 

Hieronder nog even de highlights op een rijtje:

Data: 13 november & 27 november
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Koningkerk (Kloppersingel 57), ingang Johan de Breuk

Deze studies zijn vrij toegangkelijk, je bent van harte welkom!

          

           

05-10-2019