Bijbelstudie door Jacques Brunt

Op D.V. dinsdag 5 en 19 juni a.s., zal Jacques Brunt een Bijbelstudie geven. Het thema voor de twee avonden is: 'Hoeveel is Jezus jou waard?'

Een goede vraag, waarbij het antwoord nog veel belangrijker is. In de gemeente en de persoonlijke levens van gelovigen gaat het vaak over de Here Jezus. Wat Hij in het verleden gedaan heeft, wat Hij vandaag doet en wat Jezus zal gaan doen in de toekomst. Geweldig. Houden zo! Maar waaruit blijkt dat Jezus kostbaar voor ons is? Of anders gezegd; dat Hij waarde voor ons heeft? Dat blijkt uit de mate waarin wij vandaag toegewijd aan Hem leven. Dat is de maatstaf. Jacques Brunt wil de gemeente uitdagen en prikkelen om zichzelf te onderzoeken 'hoe' het staat met onze toewijding aan Jezus en Zijn koninkrijk.

Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. De avond is voor jong en oud, ook gasten zijn van harte welkom!

01-06-2018