Bijbelstudie: Gods schepping! Géén evolutie!

Ook voor dit najaar staan er weer een aantal Bijbelstudies gepland. Wij heten je van harte welkom om deze bij te wonen. De studie begint om 20.00, de zaal is vanaf 19.30 open.

Thema: Gods schepping ! Géén evolutie !

Hoe is het leven op aarde begonnen ? Waar komen we vandaan ? Dat zijn vragen die ieder mens zichzelf wel eens een keer stelt. De Bijbel maakt ons duidelijk dat Gód van alles de Schepper is; Zijn Woord leert ook hoe en waarom Hij de schepping tot stand heeft bracht.

In deze studie komen alle zes scheppingsdagen aan de orde; het zwaartepunt ligt op de schepping van de mens. Ook wordt ingegaan op de diverse wetenschappelijke benaderingen van het ontstaan van mens, dier en plant.

Als wij de duidelijk zichtbare en onbegrijpelijke wonderen van de schepping zien, dan kunnen we niet anders dan God de Schepper bewonderen

  • Dinsdag 13 november - Deel 1
  • Dinsdag 11 december - Deel 2

Alle avonden beginnen om 20.00, de zaal is vanaf 19.30 open. Je bent van harte welkom!

01-03-2018