Mannenontbijt

We zijn gestart met een Haarlems MANNENONTBIJT.  Vanaf 22 april is er elke 2 maanden een interkerkelijke samenkomst  in de stad. We hopen dat je trek hebt in een lekker ontbijt, maar ook dat je honger hebt om met elkaar te praten over de drukte in ons bestaan en tijd nemen voor God. 

Datum: zaterdag 10 juni 
Plaats Koningkerk, Kloppersingel 57, 2021 CS Haarlem 
We starten om 09.00 uur, vanaf 08.45 uur is er inloop. 
 
Het onderwerp op 10 juni binnen dit thema is: 
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt ' 
De ingrediënten van dit ontbijt zijn: ontvangst met koffie en thee, gebed, samenzang, eten, overdenking en gebed. 10.45 uur zijn we klaar. 
Om onze inkoop zo efficiënt mogelijk te maken is het handig dat je jezelf even aanmeld via: mannenontbijthaarlem@gmail.com 
05-04-2023