Pasen 2023

Ook dit jaar mogen we stil staan bij het volbrachte werk van onze Here Jezus. Vier je Pasen met ons mee?

Op 7 april, Goede Vrijdag, is er om 20:00 uur een samenkomst met Henri Koehorst. Op Eerste Paasdag, 9 april, is er om 10:00 uur een dienst met Kees van Velzen. We nodigen je van harte uit om met elkaar stil te staan bij Pasen. 
09-03-2023