Geestelijke principes in het dierenrijk

Wil jij meer te weten komen over de "Geestelijke Principes in het Dierenrijk"? En ben jij benieuwd wat Gods Woord hierover tot ons te zeggen heeft? Kom dan naar deze reeks bijbelstudies van Jacques Brunt.

Tijdens een driedelige bijbelstudieserie denken we na over het thema "Geestelijke principes uit het dierenrijk". Er zijn twee boeken waardoor de Heer tot de mensheid spreekt, namelijk de Schriftuur en de natuur. Of in de taal van 2023; de Heer spreekt tot ons door de Bijbel (Hebreeën 1:1) en de schepping (Romeinen 1:20).

In een drietal bijbelstudies nemen we het hert, de worm en de vos "onder de loep" om te zien wat wij als gelovigen van deze dieren kunnen leren. Je ontdekt dat er prachtige principes in deze dieren en hun gedrag liggen opgesloten voor ons vandaag. Je bent dan ook van harte welkom!

Zet onderstaande avonden vast in je agenda! De deur zal open gaan om 19:30 uur, de studie zal aanvangen om 19:45u.

  • 19 september - Het verlangen van het hert
  • 24 oktober - De zegen van de worm
  • 21 november - Het gevaar van de vos

Uiteraard is iedereen van harte welkom, de avonden zijn vrij toegankelijk. Neem vooral ook gasten mee die meer te weten willen komen over dit thema. Ook kan de studie weer gevolgd worden via de livestream

17-09-2023