Gemeentekring of contactgroep

De afgelopen tijd hebben we je, aanvullend op de visie-avond, geïnformeerd over de start van gemeentekringen. We willen in week 3 van 2022 kunnen starten, maar dat heeft voorbereidingstijd nodig. Daarom aan u en aan jou de vraag om vóór 2 januari 2022 te reageren. Lees daarom dit bericht goed door!

Gemeentekring of contactgroep?

Ben jij actief betrokken bij de Koningkerk of wil je actief betrokken worden? En ben je lid of gast? Meld je dan vóór 2 januari 2022 aan voor een gemeentekring of als dat (nog) niet uitkomt voor een contactgroep. Je kunt je op de volgende twee manieren opgeven:

  • Geef je op via dit formulier via deze link.
  • Of stuur een mail met je reactie naar: oudsten@koningkerkhaarlem.nl

Waarom?

Het wordt alleen maar steeds belangrijker om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten, te bemoedigen en aan te vuren in het geloof. De visie en het verlangen is dat ieder gemeentelid van de Koningkerk deel gaat uitmaken van een gemeentekring. De vijf belangrijkste redenen of doelen om te starten zijn:

  • De gemeentekring is de plek waar je – ook wanneer samenkomsten en studieavonden alleen online aangeboden kunnen worden – coronaproof samen kunt komen.
  • De gemeentekring is de plek waar je wordt gekend en anderen leert kennen, relaties op hartsniveau worden opgebouwd en je elkaar kunt helpen te groeien in discipelschap.
  • De gemeentekring is de plek waar je leert wat het is om gemeente te zijn, pastorale en praktische zorg voor elkaar te dragen en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.
  • De gemeentekring is de plek waar je in de veiligheid van een kleine groep kunt bidden voor anderen, maar ook kunt vragen of anderen voor jou willen bidden
  • De gemeentekring is de plek waar nieuwe leden aansluiting vinden en actief deel gaan uitmaken van de gemeente.

Gemeentekringen

Een gemeentekring is een kleine groep van maximaal 12 personen die met elkaar willen groeien in het volgen van Jezus en ook zorg voor elkaar willen dragen om als een geestelijke eenheid te functioneren. Als gemeentekring kom je tweewekelijks samen voor ontmoeting, gebed en verdieping. Iedere gemeentekring krijgt een eigen kringleider en geeft met elkaar invulling aan de vijf hierboven genoemde doelen. Dus bij deze van harte uitgenodigd om je hier voor op te geven.

Contactgroepen

Maar stel dat een tweewekelijkse kringavond voor jou niet mogelijk is of dat je daar (nog) geen behoefte aan hebt? Dan is het nog steeds belangrijk dat je deel uitmaakt van een kleine groep van broeders en zusters uit de gemeente. Daarvoor komen er contactgroepen. Dat zijn kleine groepen van maximaal 15 personen die bij voorkeur uit een zelfde wijk of regio komen en aan elkaar verbonden worden om elkaar beter te leren kennen en zorg en aandacht voor elkaar hebben. Elke contactgroep krijgt een eigen coördinator en met elkaar spreek je af, hoe je dit concreet invulling gaat geven.

Aanmelding en indeling

Alle gemeenteleden en geregistreerde gasten vanaf 22 jaar worden dus – afhankelijk van waar ze voor kiezen – ingedeeld in een gemeentekring of contactgroep. Voor de leeftijdsgroep van 16 tot en met 21 jaar komt er weer een W&W groep. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren, daarover volgt zo snel mogelijk meer informatie. Wat voor nu belangrijk is dat je voor uiterlijk 7 januari aangeeft of je deel wilt gaan uitmaken van een gemeentekring of van een contactgroep. Je kunt dit doen door dit formulier in te vullen of door je keuze te mailen naar oudsten@koningkerkhaarlem.nl. Dan krijg je tijdig te horen in welke gemeentekring of contactgroep je voor de komende tijd bent ingedeeld. Aan het begin van een nieuw seizoen kun je altijd besluiten om van contactgroep te switchen naar een gemeentekring of andersom. En als je bijvoorbeeld al deel uitmaakt van de manninnenkring of van een gebedsgroep kun je je zeker ook aansluiten bij een gemeentekring.

Wanneer en waar?

Als gemeentekring kom je tijdens de oneven weken bij elkaar, bij voorkeur op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond. Je bepaalt met elkaar welke avond en welke locatie de voorkeur heeft. Het is mogelijk om als gemeentekring samen te komen bij iemand thuis of in één van de zalen van de Koningkerk. Tenzij je als kring anders afspreekt is de avond van 19:45 tot 21:30 uur. Tijdens kringenweken worden er in principe geen andere activiteiten georganiseerd, behalve uiteraard de samenkomst op zondagmorgen.

Hoe wordt een kringavond ingevuld?

Er is tijd voor ontmoeting, bijpraten, aanbidding en voorbede. En natuurlijk voor gezamenlijke bijbelstudie. Eerder is aangegeven dat er is gekozen voor de Family7-serie JEZUS LEVEN van Henk Stoorvogel. Nu blijkt er bij Family7 ook een nieuwe serie beschikbaar te zijn: GODS GEEST IN ACTIE met Jacques Brunt en Johan Schep. Als gemeentekring kies je zelf en in samenspraak met de kringleider welke serie de voorkeur heeft.

Tot slot

Of we ook echt in week 3 (16 t/m 22 januari) kunnen beginnen, dat zal afhangen van de op dat moment geldende coronamaatregelen. Ben je al enthousiast? Meld je dan snel aan voor een gemeentekring of als dat (nog) niet uitkomt voor een contactgroep. Heb je nog vragen of suggesties? Mail dan naar oudsten@koningkerkhaarlem.nl. Je keuze doorgeven voor een gemeentekring of contactgroep kan via deze link.

16-12-2021