Extra gift 2021

Hartelijk dank voor alle grote én kleine giften die het afgelopen jaar zijn gedaan. Ondanks de voor velen lastige omstandigheden én alle beperkingen rondom de samenkomsten zijn de giften op hetzelfde niveau gebleven. Wat zijn we daar dankbaar voor! Als leidersteam van de Koningkerk ervaren we dit als een bemoediging én een bevestiging dat we met elkaar met de goede dingen bezig zijn.

Tegelijkertijd hebben we het afgelopen jaar en ook de eerste maanden van 2021 aanzienlijk meer kosten gemaakt dan was begroot. Een gedetailleerde toelichting hierover ontvang je op de aankomende gemeenteavond van woensdag 19 mei, maar graag willen we nu al een paar zaken noemen, waardoor de uitgaven hoger zijn uitgevallen.

  1. Het hele jaar door hebben we in de vorm van kaartjes, bloemen en andere attenties extra aandacht besteed aan gemeenteleden en aan onze ouderen in het bijzonder.
  2. Het podium is gerestyled en we hebben vanwege de coronacrisis versneld apparatuur aangeschaft en mensen getraind om de diensten via YouTube uit te kunnen zenden.
  3. Voor de kerstviering met Johan Schep en Joke Buis zijn er behoorlijk hogere kosten dan gebruikelijk gemaakt, en dat zonder de verwachte inkomsten uit kaartverkoop.
  4. Tijdens de twee Paasdiensten van afgelopen zondag hebben we kunnen genieten van bijzondere optredens van Gert van der Vijver, maar daarmee wel met extra kosten.

Maar, we zijn er nog niet... We willen een dringend beroep op je doen om mee te gaan investeren in de ‘digitale toekomst’ van de Koningkerk. Om ons verder voor te kunnen bereiden op de komende jaren – waarin we naast het verlangen om weer ‘normale’ samenkomsten te kunnen houden ook verder willen en moeten groeien in het bereiken van mensen via YouTube en andere online-kanalen – is het nodig om nog een flinke extra investering te doen in onze studio. Omdat we hiermee nieuwe missionaire kansen kunnen creëren, geloven we dat het meer dan de moeite waard is om hierin te investeren.

Ten eerste willen we een goede en coronaproof werkplek creëren voor de mensen die de camera’s bedienen. Hiervoor is een flinke verbouwing in de studio noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk te investeren in vervanging van bestaande apparatuur en aanschaf van aanvullende apparatuur. We hebben het voor deze investering dan alles bij elkaar over een bedrag van ruim €10.000. Om dit naast alle eerder genoemde extra uitgaven te kunnen realiseren vragen we je met vrijmoedigheid om naast je normale giften een extra en royale gift te doen, zodat we op deze manier de kosten met elkaar kunnen dragen.

Op de pagina Geven staan alle details hoe je een extra gift kunt doen.  

Ook kun je rechtstreeks via iDeal een gift doen,

Vergeet niet te vermelden dat het gaat om EXTRA GIFT 2021.

We hopen dat je wilt meedoen en we willen je alvast hartelijk danken voor je bijdrage!

19-04-2021