Laatste nieuws

Het begint al een vertrouwd beeld te worden. Zondagochtend om 9:45 uur Youtube aanzetten en we zijn weer een beetje in de kerk. Wellicht heb je een idee erbij hoe hard hier elke week weer aan gewerkt wordt om dit allemaal voor elkaar te krijgen en verder te verbeteren. Normaal zit je dus 'voor' het scherm en volg je de dienst online. Het leek ons leuk om je ook eens een kijkje 'achter' de schermen te geven. 
Kijk de livestream van afgelopen zondag hier terug!
Regelmatig wordt door gemeenteleden gevraagd om een adreslijst. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) publiceren wij geen adresboekjes meer maar bewaren we alle persoonsgegevens op één centrale plaats: Mijn Koningkerk. Op die manier kan iedereen inzien welke gegevens van hem of haar worden bewaard waarbij het ook mogelijk is om gegevens zelf te actualiseren.

Laatste preken

Agenda

 
‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de schrift.’ – Johannes 7:37-38