Laatste nieuws

Op D.V. 24 december organiseren we een concert met Joke Buis. Zij zal u meenemen in deze kerstbeleving door middel van zang en verhalen! Verder zal evangelist Johan Schep een korte kerstboodschap doorgeven. Zo hopen wij met elkaar een onvergetelijke Kerst te vieren!
Dienst terugkijken? Dat kan! Bekijk hier de hele livestream van de dienst van afgelopen zondag!
Je hebt er al eerder over kunnen lezen, vanaf woensdag 4 november start er een achtdelige bijbelstudieserie over het laatste bijbelboek met de veelzeggende titel: Openbaring. Wim Grandia zal deze serie met als titel ‘Zie, Hij komt!’ op een aantal plaatsen in Nederland gaan houden en dus ook bij ons in de Koningkerk. We leven in een bijzondere tijd, waar heel zaken gaande zijn die ons steeds dichterbij een wereld brengen, zoals deze wordt beschreven in Openbaring. Juist daarom is het belangrijk om na te denken over de inhoud van dit fascinerende bijbelboek.

Laatste preken

Agenda

 
‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de schrift.’ – Johannes 7:37-38